Máy Phay CNC
Máy Phay CNC

Máy Phay CNC Đặc tính máy: Khoảng cách trục Z cao, hành trình lớn và công suất trục chính lớn có thể chịu được tải trọng lớn, phù hợp...

Máy Phay CNC
Máy Phay CNC

Máy Phay CNC Khoảng cách trục Z cao, hành trình lớn và công suất trục chính lớn có thể chịu được tải trọng lớn, phù hợp xử lý phôi...

Máy Phay CNC
Máy Phay CNC

Máy Phay CNC Khoảng cách trục Z cao, hành trình lớn và công suất trục chính lớn có thể chịu được tải trọng lớn, phù hợp xử lý phôi...

Phản hồi với chúng tôi

    Máy Phay CNC